ورود
^محل برگزاری مسابقات

محل برگزاری مسابقات فصل تابستان در تهران می‌باشد و بزودی اطلاعات دقیقی از این مکان در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.